Galleries

इतिहास, जर्मन भाषा वर्ग, आणि मी

जर्मन भाषा वर्ग घेत असताना निरनिराळ्या पातळ्यांवर जाऊन विद्यार्थ्यांशी जुळवुन घ्यावे लागते. विशेषतः ३ री लेव्हल शिकवत असताना. त्याचा पसारा अवाढव्य असाच आहे. (अर्थात ज्यांना

Read More