Tag: teaching

जर्मनीमधुन – भाग-२

जर्मन नागरिक हा वरवर मख्ख चेहऱ्याने वावरत असला तरी त्याच्यामधे शांतपणे ऐकुन घेण्याची आणि दुसऱ्या व्यक्तीशी शांतपणे संवाद करण्याची एक प्रवृत्ती आहे, (ती कधीपासून आहे

Read More

ह्या वर्षीच्या जर्मनी दौऱ्यात आलेले काही अनुभव.

१ एका इन्स्टिट्यूट मधे घडलेला एक किस्सा: इस्लाम ला मानणारी आणि दिवसातून ५ वेळा नमाज करणारी एक स्त्री. मूळची दुसऱ्या देशामधील. ती, त्या इन्स्टिट्यूट मधे,साफसफाई

Read More